Strabag Sverige AB > Anläggning

Anläggning

Affärsenhet Anläggning är en viktig hörnsten i Strabags produktportfölj.

Det lokala engagemanget kombinerat med erfarenheten och kompetensen från större projekt gör oss till ett alternativ oavsett storleken på jobbet. Vår styrka ligger i att vara flexibla och alltid tillgodose våra beställares önskemål och behov. Våra referensprojekt sträcker sig från mindre markarbeten över saneringar, större VA-arbeten, och till stora vägprojekt inklusive betongarbeten.

Läs mer om Anläggning på företagets hemsida

Strabag Sverige AB
Hemsida: www.strabag.se

Strabag Sverige AB

Utgående från kärnmarknaderna Österrike och Tyskland har STRABAG utvecklats till en av de ledande europeiska byggkoncernerna. I Sverige sysselsätter koncernen för närvarande cirka 800 medarbetare och representeras av många filialer i södra och mellersta Sverige. Genom lokalt know-how kombinerat med en stor koncerns internationella erfarenhet erbjuder STRABAG lösningar som går utöver det vanliga – från projektmanagement och byggnation till drift och underhåll.