KLH Sverige AB > Användningsområden

Användningsområden

KLH massivträpanelen är den bärande delen av en konstruktion och kan användas till väggar, bjälklag och tak. Då KLH panelen är bärande ger den möjlighet till kreativa arkitektoriska möjligheter.

KLH panelen kan användas till byggandet av enfamiljshus, flervåningsbostäder, offentliga byggnader, administrativa byggnader, industri- och kommersiellt byggande samt även i brokonstruktioner

Läs mer om Användningsområden på företagets hemsida

KLH Sverige AB
Hemsida: www.klhscandinavia.se

KLH Sverige AB

KLH Sverige AB är tillverkare av korslimmade massivträpaneler, massivträstommar och massivträelement. KLH panelerna används till väggelement, bjälklagselement och takelement. Vi hjälper till med statikberäkningar och prissättning av ditt projekt.

Vi ser oss själva som en expert på hållbar, innovativ och effektiv byggnation med korslimmat massivträ. Våra tjänster sträcker sig från tekniska och statistiska råd om utveckling av projekt specifika detaljer och leverans av måttanpassade element. Våra kunder gynnas av våra erfarenhet av internationella projekt och uppskattar oss som pålitlig partner, särskilt på krävande projekt.