AQVIS Miljö AB > AQVISsponten

AQVISsponten

Aqvissponten är en spontad plastprofil av HD polyeten från AQVIS Miljö AB som används i konstruktioner där kraven på lång beständighet, formbarhet och enkel montering sammanfaller.


Aqvissponten kan förlängas via skarvning, vilket medför minimalt med spill då avkapade bitar används på plats. Det minimerar spill, vilket gynnar både pris och miljö. Aqvissponten tillverkas av sorterad returplast, HD polyeten, som kan återvinnas.

Läs mer om AQVISsponten på företagets hemsida

AQVIS Miljö AB
Hemsida: www.aqvis.com

AQVIS Miljö AB

Aqvis Miljö AB är ett innovativt mindre företag som marknadsför den egna produkten AQVIS Miljöspont. AQVIS Miljöspont tillverkas i återvunnen HD Polyeten. Vår plastspont gör skillnad som markspont, tätkärna form i mark och vattenprojekt såsom kaj & pir byggen / reparationer.