MACO DACH Takisolering > Är tekniskt smart

Är tekniskt smart

Maco-Dach är lätt och snabb att lägga och ger ett underhållsfritt undertak med kontinurerligt isoleringsvärde över många år. Huset livslängd ökas genom att takkonstruktionen skyddas.


Ströläkt, diffusionsspärr, luftspalt och dyra spik behövs inte. Hela taket är i stället uppbyggt av endast ett fåtal byggdelar. Allt ligger på samma ställe och sparrarnas dimension bestäms enbart av konstruktionskraven.

Elementen anpassar sig till olika och befintliga läktavstånd och nästan alla på marknaden befintliga tegel kan läggas på våra system. Maco-Dach rekommenderas i första hand för tegelbeläggning men även plåt kan monteras på MACO-DACH.

Läs mer om Är tekniskt smart på företagets hemsida

MACO DACH Takisolering
Hemsida: www.maco-takisolering.se/start.htm

MACO DACH Takisolering

Maco-DACH är leverantör av utvändig takisolering och miljövänlig värmeisolering för tak. Systemet består av värmeisoleringselement i cellplast som läggs överlappande ovanpå takläkten vilket resulterar i ett vattentätt och fuktsäker undertak. Fungerar även som tilläggsisolering.

Med MACO-DACH takisolering håller du all fukt och kondens utanför takkonstruktionen och skapar ett vackert vindsrum med maximal volym och ett sunt klimat samtidigt som du sänker din energikostnad. Det resulterar i ett s.k. klimatvind vilket fungerar som passiv avfuktare.