Hedbergs Tak AB > Arbeten utfört på Allmogekulturen, Vallby Centrum i Västerås

Arbeten utfört på Allmogekulturen, Vallby Centrum i Västerås

Hedbergs Tak utför arbeten i Västerås, Vallby Centrum.

Arbete i Vallby Centrum, Västerås med Allmogekulturen. 270 mm Paroc stenull Sikaplan och Sedum från Vegtech har använts vid arbetet. Besök Hedbergs Tak AB för att ta del av fler bilder från projektet och övriga utförda arbeten.

Läs mer om Arbeten utfört på Allmogekulturen, Vallby Centrum i Västerås på företagets hemsida

Hedbergs Tak AB
Hemsida: www.hedbergstak.se

Hedbergs Tak AB

Hedbergs Tak utför takarbeten, såsom takläggning, takentreprenader och takreparationer med tätskikt och takpapp i bl a Avesta, Västerås, Falun, Fagersta och Norberg.

Företaget som drivs av bröderna Lars och Per Hedberg, är ett familjeföretag med huvudkontor i Avesta. Moderföretaget startades 1962, och är idag ett av Sveriges äldsta i takentreprenadbranschen.

Vi har idag 8 st anställda, och är lagom stort för att på ett personligt och engagerat sätt hålla kontakt med kunderna och utföra det mesta från små servicejobb till de största entreprenader inom både nyproduktion och renoveringar. Takläggningen omfattar årligen c:a 70 000 kvm.