AJ Hisskonsult AB > Aritco Prime 7000

Aritco Prime 7000

AJ Hisskonsult AB erbjuder försäljning och installation av plattformshissar med alternativa inbyggnadsmått för privat och offentlig miljö.

Den lämpar sig för skolor, butiker, kontor eller andra offentliga miljöer och ger dig förstklassig mobilitet på alla nivåer. Elever, anställda, kunder, människor med tunga väskor, kundvagnar eller barnvagnar, eller rullstolsbundna personer, kan alla enkelt flytta sig från en våning till en annan. Aritco 7000 kan gå upp till 13 meter och har stabila väggar. Den är tillgänglig i 8 olika plattformsstorlekar med olika tekniska optioner. Installation kräver enbart ett par dagar.

Läs mer om Aritco Prime 7000 på företagets hemsida

AJ Hisskonsult AB
Hemsida: www.ajhkonsult.se

AJ Hisskonsult AB

AJ Hisskonsult AB sköter hela ledet från konsultation till försäljning och installation av olika hissar såsom trapphissar, plattformshissar, personhissar, lågfartshissar, A-hissar och B-hissar. Företaget är specialiserat på tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader, med avseende på framför allt behovet av hissar. Eftersom Vi arbetar med ett brett produktprogram innebär det att vi fritt kan välja den hisstyp som är mest lämplig i varje enskilt fall med hänsyn till funktionskrav, byggnadsmässiga förutsättningar
eller andra villkor. Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl prententiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.