AJ Hisskonsult AB > Aritco Prime 9000

Aritco Prime 9000

AJ Hisskonsult AB erbjuder försäljning och installation av vertikalhissar med inre hisskorg.

Vertikalhiss med inre hisskorg. Detta möjliggör att hissen kan gå automatiskt genom att man trycker på önskad våning endast en gång. Uppfyller kraven för tillgänglighetsanpassning. Lyfthöjd upp till 13 meter.

Läs mer om Aritco Prime 9000 på företagets hemsida

AJ Hisskonsult AB
Hemsida: www.ajhkonsult.se

AJ Hisskonsult AB

AJ Hisskonsult AB sköter hela ledet från konsultation till försäljning och installation av olika hissar såsom trapphissar, plattformshissar, personhissar, lågfartshissar, A-hissar och B-hissar. Företaget är specialiserat på tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader, med avseende på framför allt behovet av hissar. Eftersom Vi arbetar med ett brett produktprogram innebär det att vi fritt kan välja den hisstyp som är mest lämplig i varje enskilt fall med hänsyn till funktionskrav, byggnadsmässiga förutsättningar
eller andra villkor. Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl prententiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.