AJ Hisskonsult AB > Aritco typ Living 4000

Aritco typ Living 4000

AJ Hisskonsult AB erbjuder försäljning och installation av plattformshissar med små inbyggnadsmått för privat och offentlig miljö.

Marknadens minsta villahiss som finns i ett antal olika storlekar. Tillbehören och variationerna är många så de går att designa en hiss som passar in i vilket hem som helst. Dörrar och schakt kan varieras i färger och material så som stål eller glas.

Läs mer om Aritco typ Living 4000 på företagets hemsida

AJ Hisskonsult AB
Hemsida: www.ajhkonsult.se

AJ Hisskonsult AB

AJ Hisskonsult AB sköter hela ledet från konsultation till försäljning och installation av olika hissar såsom trapphissar, plattformshissar, personhissar, lågfartshissar, A-hissar och B-hissar. Företaget är specialiserat på tillgänglighetsanpassning av bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader, med avseende på framför allt behovet av hissar. Eftersom Vi arbetar med ett brett produktprogram innebär det att vi fritt kan välja den hisstyp som är mest lämplig i varje enskilt fall med hänsyn till funktionskrav, byggnadsmässiga förutsättningar
eller andra villkor. Vi kallar oss ”Proffs på lågfartshissar” – kanske ett väl prententiöst tilltal men likväl ett uttryck för de uppgifter vi velat koncentrera oss och på de lösningar som vi kan erbjuda.