ReTherm Armaturjonsson AB > Arjonfloor - vattenburen golvvärme

Arjonfloor - vattenburen golvvärme

Energiflexibilitet med vattenburen värme. Du kan använda olja, el, gas, biobränsle, värmepump, solenergi, fjärrvärme samt eventuella framtida energikällor.

Arjonfloor golvvärmesystem erbjuder det bästa inom vattenburen golvvärme och skiljer sig från resten av marknaden med flera unika detaljer:
*Arjonfloor® golvvärmerör har diffusionspärren inbäddad mitt i rörväggen, vilket gör röret mindre känsligt för den omilda behandlingen under byggprocessen.
*Ett annat exempel på Arjonfloor's unika kvalitetsdetaljer är Sanipex® kopplingarna på fördelaren, som ger 100% läckagesäkra anslutningar utan strypningar. Därmed slipper man onödiga tryckfall och man kan lägga längre slingor.

Läs mer om Arjonfloor - vattenburen golvvärme på företagets hemsida

ReTherm Armaturjonsson AB
Hemsida: www.retherm-aj.se

ReTherm Armaturjonsson AB