Skanska Sverige AB > Asfalt

Asfalt

Vi levererar material av hög kvalitet. Med lokal kompetens och försäljningsställen över hela landet blir dessutom både kontakt- och transportvägar snabba och kostnadseffektiva.

Hög kvalitet och god finish karaktäriserar både våra egenutvecklade asfaltsorter och de prisvärda standardprodukter som vi erbjuder. Oavsett vilken du väljer kan du räkna med att du får en kostnadseffektiv produkt med lång livslängd.

Vår beläggningsverksamhet omfattar i dag ett 30-tal asfaltverk och 100-talet utläggningsenheter av asfalt. Vi har också ett flertal laboratorier som testar och optimerar våra asfaltrecept så att asfaltsytorna ska hålla längre.

Läs mer om Asfalt på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.