DAB Domiflex AB > Asfaltbetong

Asfaltbetong

Vid vårt asfaltverk i Region Väst (Kungälvs Asfalt) tillverkas varmblandade asfaltmassor samt alla på marknaden förekommande gjutasfaltsorter.

Här finns även vårt laboratorium för produktkontroll och utveckling av framtida produkter.

Läs mer om Asfaltbetong på företagets hemsida

DAB Domiflex AB
Hemsida: www.dab-domiflex.se

DAB Domiflex AB

DAB Domiflex AB en ledande tillverkare inom tätskikt, gjutasfaltbeläggningar och betongreparationer på broar, Parkeringsdäck samt andra betongkonstruktioner. Verksamheten bedrivs via egna avdelningar eller underentreprenörer.

Kärnverksamhet och aktuella marknadsområden är:

• Tätskikt / beläggningsarbeten
• Betongarbeten / renovering, reparation, underhåll
• samt nybyggnad av mindre betongkonstruktioner
• Tillverkning av asfalt / gjutasfalt
• Framtagning och utveckling av tätskiktsprodukter

Kännetecknande för den av DAB Domiflex AB bedrivna verksamheten är rätt kvalitet, god miljömedvetenhet, hög kompetens samt kostnadseffektivitet.