Potmix Products AB > Asfaltsläggning

Asfaltsläggning

Potmix Asfaltslagare är asfaltsmassa för lagning av asfaltsbeläggningar och asfaltering av mindre ytor.

Produktens lätthet att jobba med och dess lagringsmöjlighet gör den både flexibel och kostnadseffektiv. Den används likväl av både yrkesanvändare och privatpersoner.

Läs mer om Asfaltsläggning på företagets hemsida

Potmix Products AB
Hemsida: www.potmix.com

Potmix Products AB

Potmix Asfaltlagare tillverkas och levereras av Potmix Products AB som har gedigen erfarenhet av byggprodukter och byggbranschen i både Sverige och internationellt.