Swerock AB > Återvinning

Återvinning

Swerecycling hanterar de flesta typerna av avfall, men främst överskottsmassor och förorenade jordar för behov som uppkommer i bygg- och anläggningsbranschen.

Vi erbjuder kreativa och miljöriktiga lösningar, anpassade och kostnadsoptimerade för alla typer av projekt. Naturligtvis med dig som kund i fokus.

Läs mer om Återvinning på företagets hemsida

Swerock AB
Hemsida: www.swerock.se

Swerock AB

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt av transport- och entreprenadmaskintjänster under vårt varumärke Cliffton.