Industri & Skadesanering AB > Avfuktning

Avfuktning

Industri & Skadesanering AB i Järfälla utför avfuktning i Stockholm med omnejd.


Med avfuktningsaggregat torkar Industri & Skadesanering AB fuktskadade konstruktioner i Stockholm och slipper därmed i de flesta fall riva väggar och golv, vilket spar mycket pengar.

Med mätinstrumentens hjälp får vi en klar bild av skadans omfattning och kan därmed vidtaga rätt åtgärd.

Vi torkar även skiktade konstruktioner.

Läs mer om Avfuktning på företagets hemsida

Industri & Skadesanering AB
Hemsida: www.iskad.se

Industri & Skadesanering AB

Industri & Skadesanering AB jobbar med exempelvis: cisternrengöring, miljöinventering, luktsanering, passivering, rengöring av processystem mm i Stockholm.

Industri & Skadesanering AB utför kvalificerade saneringsuppdrag i de mest skiftande miljöer och har specialutbildad personal och andra resurser i form av maskiner och hjälpmaterial för att klara de flesta uppdrag som

Anlita Industri & Skadesanering AB - proffset på rengöring och sanering när du behöver hjälp med bland annat: kemikaliesanering, asbestsanering, avfuktning, avloppsspolning, brandsanering, ång- och högtryckstvätt, klottersanering, klotterskydd med mera.

Industri & Skadesanering AB är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- certifierade enligt BF9K, samt även medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Riv- och saneringsentreprenörerna samt Stockholms Byggmästareförening.