Skyddsprodukter i Sverige AB > Avloppsstammar

Avloppsstammar

Skyddsprodukter Sverige AB har tillverkning och försäljning av avloppsstammar.

Certifierade för tillverkning av skyddsprodukter enligt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap normer.

Skyddsprodukter i Sverige AB
är landets ledande specialistföretag inom tillverkning och försäljning av produkter för renovering av skyddsrum. En modern fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning garanterar kvalitet liksom vår specialutbildade personal.


Komplett program för utrustning:
* Skyddsfilter
* Stötvågsventiler
* Fläktar
* Utluftskanaler

Tillbehör alltid i lager:
* Packningar
* Toalettutrustning
* Verktyg

Nya problem kräver nya lösningar:
Inom skyddsområdet sker kontiunerlig forskning och i takt med nya rön krävs nya lösningar.

Skyddsprodukter i Sverige AB har en egen teknisk utveckling av nya produkter. Våra kunder är garanterade att alltid få det nyaste inom området.

Samtliga produkter genomgår noggranna tester:
* Mottagningskontroller
* Interntester
* Test av certifierat kontrollorgan

Vår egen högklassiga testavdelning är godkänd av FOI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Certifiering
Skyddsprodukter i Sverige AB är certifierade för tillverkning av skyddsprodukter enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap normer.

Kostnadsfri rådgivning:
Många års erfarenhet med skyddsrum har gett oss en bank av kontakter med leverantörer, byggföretag och entreprenörer inom branschen. Vi delar gärna med oss av vårt kunnande och förmedlar även kontakter med duktiga och seriösa företag i hela landet.

Läs mer om Avloppsstammar på företagets hemsida

Skyddsprodukter i Sverige AB
Hemsida: www.skyddsprodukter-sweden.se

Skyddsprodukter i Sverige AB

Skyddsprodukter i Sverige AB är tillverkare av bla Certifierad utrustning för skyddsrum, avloppsstammar, skyddsfilter, fläktar och utluftskanaler.

Skyddsprodukter i Sverige AB är landets ledande specialistföretag inom tillverkning och försäljning av produkter för renovering av skyddsrum. En modern fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning garanterar kvalitet liksom vår specialutbildade personal.

Nya problem kräver nya lösningar:
Inom skyddsområdet sker kontiunerlig forskning och i takt med nya rön krävs nya lösningar.

Kostnadsfri rådgivning:
Många års erfarenhet med skyddsrum har gett oss en bank av kontakter med leverantörer, byggföretag och entreprenörer inom branschen. Vi delar gärna med oss av vårt kunnande och förmedlar även kontakter med duktiga och seriösa företag i hela landet.