Skandinaviska Byggelement AB > Balkong och loftgång

Balkong och loftgång

Balkongplattan tillverkas helt färdig för montage och används till både balkonger och loftgångar. Balkongplattan kan användas till alla typer av byggprojekt.

Balkongplattan formgjuts och ger en slät undersida. Plattans ovansida rollas med fall mot framkant.

Balkonger tillverkas i tre olika typer:

Typ 1. Ej inspänd/Fritt upplagd
Typ 2. Inspänd med intermittent isolering (utstickande armering (2A) eller armeringsskarv (2B))
Typ 3. Inspänd med köldbryggebrytande isolerinsgmodul
Balkong och loftgångsplattor tillverkas med önskade tillval av infästningar.

Vi tillverkar balkongplattor med Egcobox®, ett certifierat system som förebygger köldbryggor mellan byggnader och utstickande moduler som balkong och loftgång.

Balkongplattan levereras monteringsklar till byggarbetsplatsen. Plattan lyfts på plats med kran och monteras på bockrygg och stämp.

Läs mer om Balkong och loftgång på företagets hemsida

Skandinaviska Byggelement AB
Hemsida: www.byggelement.se

Skandinaviska Byggelement AB

Med våra stomsystem gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi levererar monteringsfärdiga element, vilket kortar byggtiden och minskar kostnaderna.
Stommarna i betong, från grund till tak, tillverkas i våra fabriker. Med rätt mått, på rätt dag, färdiga för slutmontering och förberedda för alla installationer, levererar vi stommen direkt till byggarbetsplatsen.
När du väljer en stomme i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.
Oavsett vad du ska bygga har vi ett stomsystem som passar dig. Välj mellan hel- eller semiprefabricerad stomme.