Abetong AB > Balkonger

Balkonger

Abetongs är tillverkare av balkonger och loftgångar i betong. Sortimentet för balkonger och loftgångsplattor är mycket brett.

Vi anpassar element och system för varje enskilt projekt, oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnad av bostäder.

Säkerhetsaspekten kan inte nog understrykas när det gäller balkonger och loftgångsplattor, som ständigt utsätts för påfrestningar från skiftande temperatur och väderlek. Betong, med sin naturliga styrka, är därför ett svårslaget materialval.

Abetongs sortiment för balkonger och loftgångsplattor är mycket brett. Vi anpassar element och system för varje enskilt projekt, oavsett om det gäller nyproduktion eller ombyggnad av bostäder. Vi har också de kunskaper som krävs för att skapa säkra och effektiva infästningar av balkong- och loftgångsplattor.

I standardutförande är elementens översida fint rollad och övriga sidor gjutna mot slät form. Undersidan levereras med ursparingar, om arkitekten tänkt sig detta utförande. Elementen är även utförda med hålkäl i bakkant samt droppnäsa i framkant och sidor.

Grundläggande för oss är att konstruktionen är säker – i övrigt överlåter vi till arkitekter att forma dessa bostadens ”pärlor” på ett sätt som skapar harmoni med huset i övrigt.

Läs mer om Balkonger på företagets hemsida

Abetong AB
Hemsida: www.abetong.se

Abetong AB

Abetong är en tillverkare och leverantör av betongelement av prefabricerad betong såsom t ex väggelement i betong, betongstommar, prefab betong,och fasadelement i betong. Abetong har under decennier byggt upp en bred erfarenhet och utvecklat spetskompetens inom prefabricerade betongprodukter. Idag är vi ett av landets ledande företag. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment, anläggning, hus och lantbruk. Huvudkontoret finns i Växjö. Produktion och försäljning finns på 14 orter över hela Sverige.

Inom Anläggningsdivisionen bedriver vi dessutom en omfattande internationell licensverksamhet avseende behållar- och spårteknik och vår teknologi används nu i ett 30-tal länder i nästan samtliga världsdelar. Vi omsätter cirka 930 MSEK och vi är drygt 500 anställda i Sverige.