Bentech Ingenjörs AB > Balkonginglasning med finess & variation.

Balkonginglasning med finess & variation.

Bentech Ingenjörs AB är tillverkare av balkonginglasning. Bentechs patenterade konstruktion gör att inglasningen blir nästan osynlig!


Förändringen i fasadbilden blir minimal, speciellt viktigt när inte samtliga balkonger på en stor fastighet ska glasas in.

Inga vertikala profiler
I fråndraget läge - öppet - är hela fasaden fri från störande ramverk! Systemet är det enda på marknaden som glider/vilar i den undre skenan.

Flexibla lösningar
Glasluckorna kan skjutsas runt alla typer av hörn - även om inglasningen monterats direkt mot insidan av ett räcke. Både vägg och tak öppningsbara

Mycket lämplig för takterrasser och för balkongen högst upp som saknar tak

Lättputsat!
Glasrutorna putsas både utvändigt och invändigt när alla rutor är invikta över balkonggolvet. Man behöver aldrig luta sig ute över räcket!

Vackert system
Kan anpassas till alla typer av fasader.

Patent
Konstruktionen är patenterad i ett stort antal länder. Bentech säljer patentlicenser, patent och halvfabrikat/färdiga produkter.

Vi har sedan 1987 utvecklat skräddarsydda produkter för olika typer av inglasningar med hög kvalitet samt maximal funktion och driftsäkerhet. Med yrkesstolthet och ansvar gör vi vårt yttersta för att ge dig trygghet i såväl helhetslösning som detaljer.

Vi har specialiserat oss på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser.

Läs mer om Balkonginglasning med finess & variation. på företagets hemsida

Bentech Ingenjörs AB
Hemsida: www.glastak.eu

Bentech Ingenjörs AB

Bentech Ingenjörs AB är en tillverkare av glastak, öppningsbara glastak, skjuttak, balkonginglasningar, glasväggar, uterumstak mm.

Bentech Ingenjörs AB har specialiserat sig på lösningar inom fyra breda produktgrupper och säljer även patent och patentlicenser. Våra viktigaste produktgrupper är: Öppningsbara glastak och skjuttak, glasväggar, balkonginglasningar och uterumstak.

Vi har under 20 års tid utvecklat nya och bättre lösningar inom angivna produktområden. I dag har vi exempelvis ett unikt öppningsbart glastak som ger individen frisk luft, ljus och rymd samt ett mycket vackert balkonginglasningssystem utan vertikala profiler.

Glastak, Balkongtak, Pooltak, Systemväggar, Skjutväggar, Interiörväggar, Kontorsväggar, Glaspaneler, Glaspartier, Kontorsglaspartier, Väggpartier, Takterasser, Altaninglasningar, Takfönster, Bentechsystemet.