Simtuna Bygg & Betongteknik AB > Balkongrenoveringar Stockholm

Balkongrenoveringar Stockholm

Simtuna Bygg & Betongteknik AB i Bro, utanför Stockholm, arbetar med balkongrenoveringar i Stockholm

Betong i utomhusmiljö bryts ner till följd av en kemisk förändring av betongen som orsakas av inträngande koldioxid, karbonatisering. I karbonatiserad betong kan armeringen börja rosta.

Kontakta Simtuna Bygg & Betongteknik AB i Bro, utanför Stockholm, eller besök hemsidan för mer information om balkongrenoveringar och betongrenovering av balkonger.

På hemsidan finns även referensbilder med information om tidigare projekt.

Läs mer om Balkongrenoveringar Stockholm på företagets hemsida

Simtuna Bygg & Betongteknik AB
Hemsida: www.simtuna.se

Simtuna Bygg & Betongteknik AB

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB i Stockholm arbetar med Betongarbeten, Fasadrenovering, Betongförstärkningar, Betongrenovering av balkonger och Parkeringshus mm.

Simtuna Bygg & Betong Teknik är medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Företagets ägare är Björn Selldén och Simtuna har mer än 25 års branscherfarenhet av betongarbeten och betongrenoveringar.

Bland våra beställare finns såväl allmännyttan som privata hyresvärdar, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar i Stockholm och Mälardalen men vi utför arbeten i hela landet.

En fungerande entreprenadorganisation är förutsättningen för ett bra slutresultat. Här har vi stor nytta av vår kunskap och erfarenhet.