Instruktörerna i Norden AB > BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen.

Den första januari 2009 fick vi en ny arbetsmiljölag. Lagen skiljer på företag och privatpersoner i vissa fall men har en del gemensamma delar. Förändringarna kom till för att minska på slarvet och förhindra olycksfall, förslitningar.

Denna kurs ger Dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställande av byggprojektet.

Läs mer om BAS-P och BAS-U på företagets hemsida

Instruktörerna i Norden AB
Hemsida: https://instruktorerna.se/

Instruktörerna i Norden AB

Utbildningar och kurser för byggbranschen