AB Strängbetong > Bashallen

Bashallen

Strängbetong AB är leverantör av betonghallar. Du kommer att bli förvånad när du ser hur mycket hall du får för pengarna.


Vi såg tidigt ett behov av att kunna bygga en hallbyggnad som var ekonomisk, flexibel, snabb att få på plats, och som gav ett bättre inomhusklimat än många andra hallösningar.

1990 introducerade vi Bashallen och sedan dess har vi byggt fler än 300 Bashallar över hela landet. Och även om den är baserad på ett modulsystem finns det stora variationsmöjligheter.

Strängbetongs Bashall
Vi vill gärna påpeka att våra hallar är ett exempel på god ingenjörskonst. Vi har också byggt in ett stort mått av arkitektoniska uttrycksmöjligheter.

Strängbetongs Bashallar bygger på två typer av element. De bärande fasadelementen, isolerande och med färdig yta,samt takelementen, som klarar upp till 32 meter i spännvidd. Enkelt, rationellt och ekonomiskt men ger ändå otaliga möjligheter.

Läs mer om Bashallen på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.