Svenska Termoträ AB > Behagligt inomhusklimat året om

Behagligt inomhusklimat året om

Behagligt inomhusklimat, träfiberisolering. Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation


● Varmare på vintern, svalare på sommaren
● Tystare hus
● Ingen plastfolie
● Lufttät ångbroms
● Jämnare fuktnivå utan plastfolie
● En naturlig funktion

Svenska Termoträ är idag ett stort litet företag. I 20 år har vi tillverkat, sålt och installerat vår träfiberisolering. Vårt företag har gått från att vara en liten svensk miljövänlig uppstickare till att bli ett verkligt kvalitetsalternativ till den massproducerande mineralullsindustrin.

Termoträ träfiberisolering med dess unika isoleringsegenskaper är idag ett etablerat begrepp bland stora delar av Sveriges byggindustri.

Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.

Läs mer om Behagligt inomhusklimat året om på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering. REI120. Lika bra som stenull vid brand. Godkännande för passivhusväggar= 40 cm isoleringstjocklek. Sättningssäkert även vid transport av prefabelement