Lerums Plast AB / Göteborg Industrigolv AB > Beläggning gångbanor och cykelbanor

Beläggning gångbanor och cykelbanor

Lerums Plast AB / Göteborg Industrigolv AB är leverantör av beläggning för broar, viadukter, gångbanor och cykelbanor.

På broar och viadukter är gång och cykelbanor mer utsatta för väder och vind än vanligt. En halkfri beläggning är viktig för trafikanternas säkerhet.

Läs mer om Beläggning gångbanor och cykelbanor på företagets hemsida

Lerums Plast AB / Göteborg Industrigolv AB
Hemsida: www.lerumsplast.se

Lerums Plast AB / Göteborg Industrigolv AB

Lerums Plast/ Göteborgs Industrigolv är leverantör av golv och Injektering för Industri, verkstäder, och offentlig miljö, såsom fogfria golv, halksäkra golv, epoxi, epoxigolv, och golv med epoxibeläggningar som tål hög belastning och är både halksäkra, kemikalieresistenta och ESD säkrade. Det innebär även gångstråk, cykelstråk och P-däck, balkonger och loftgångar utomhus.

Vi har lång erfarenhet i branschen och etablerade oss redan 1983.

Sedan 2013 ingår bolaget Göteborgs Industrigolv AB i Lerums Plast.

Kontakta Lerums Plast AB / Göteborgs Industrigolv AB när ni söker för Injektering av byggnader, broar, väggar och golv. Beläggningar av golv för industri, verkstäder, och offentlig miljö, fogfria golv, halksäkra golv, epoxi, epoxygolv och golv med epoxibeläggningar.