Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Belysning

Belysning

JOM AB är leverantör av utebelysning i olika former för offentlig miljö,


JOM's affärside är att reproducera, utveckla och tillhandahålla högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer. Verksamheten skall baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner som möter nutida och framtida krav.

Belysning av staden har olika mål. Det självklara i att vi skall känna trygghet och att hitta vägen. I vårt sortiment ingår produkter som skapar en del, i en helhet, där man vill förstärka park- och äldre stadsmiljöer som platser för rekreation.

Läs mer om Belysning på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

Välkommen till JOM!

JOM står för traditioner och nytänkande i offentliga miljöer! Vår affärsidé är att reproducera, utveckla och marknadsföra högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor, Gjutjärnsgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare.