Midcraft Elteknik AB > Belysning & KNX

Belysning & KNX

Midcraft Elteknik AB i Hägersten är ett elföretag som arbetar med belysning och KNX i Stockholm med omnejd. Kontakta oss för konsultation och prisinformation.

KNX är en flexibel och framtidssäker lösning som valts av många leverantörer och lämnar dig inte fabrikatsbunden.

KNX är ett bra val ekonomiskt samtidigt som man värnar om miljön.

Läs mer om Belysning & KNX på företagets hemsida

Midcraft Elteknik AB
Hemsida: www.midcraft.se

Midcraft Elteknik AB

Vår verksamhet består i att leverera start till mål tjänster inom el-service och entreprenad i region Stockholm till företag, kommuner, landsting och privatpersoner.
Företagets målsättning är att alltid försöka leverera kunden över deras förväntan med livscykelperspektiv på varor och tjänster.
El företaget Midcraft och laget av Elektriker Stockholm har följande kärnvärden vid leverans:

- Personlig närvaro
- Kundnytta
- Helhetsansvar
- Samverkan