Paroc AB > Beräkningsprogram

Beräkningsprogram

Paroc AB är leverantör av brandisolering. Paroc:s stenull är med sin höga smältpunkt ett perfekt material för brandskydd. Det bibehåller sina egenskaper vid temperaturer upp till 1000 ºC.

Vi har flera konstruktionslösningar för olika typer av byggnader och applikationer.

Läs mer om Beräkningsprogram på företagets hemsida

Paroc AB
Hemsida: www.paroc.se

Paroc AB

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling.

Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter.

Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2012 uppgick vår omsättning till 430 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 019.