Paroc AB > Beräkningsprogram

Beräkningsprogram

Paroc AB är leverantör av brandisolering. Paroc:s stenull är med sin höga smältpunkt ett perfekt material för brandskydd. Det bibehåller sina egenskaper vid temperaturer upp till 1000 ºC.

Vi har flera konstruktionslösningar för olika typer av byggnader och applikationer.

Läs mer om Beräkningsprogram på företagets hemsida

Paroc AB
Hemsida: www.paroc.se

Paroc AB

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar samt undertak och andra akustikprodukter. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how. Vi tillverkar våra produkter i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland och levererar dem till kunderna i våra välkända rödvitrandiga paket. Paroc är en del av Owens Corning.