Dala Kylmecano > Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar

Dala Kylmecano AB i Borlänge utför installation av bergvärmepumpar. Värmen hämtas ur en energibrunn. Bergvärme ger minimal påverkan på tomten.

Detta är en teknik som utnyttjar den lagrade solenergi som finns i berggrunden. Samtidigt är detta det alternativ av alla metoder som ger den största besparingen. Du får en driftsäker, underhållsfri och miljövänlig anläggning som klarar av hela husets behov av värme och tappvarmvatten, även kalla vinterdagar. Och på sommaren kan du använda systemet för att få det svalt och skönt i huset.

Läs mer om Bergvärmepumpar på företagets hemsida

Dala Kylmecano
Hemsida: www.dalakyl.se

Dala Kylmecano

Dala Kylmecano AB Borlänge utför installation och har försäljning av värmepumpinstallationer, komfortkyla, industrikyla, frysanläggningar, butikskyla, torkutrustning fastighetstvättstugor, tvättmaskin,bergvärme, markvärme, yt jordvärme, vitvaruservice, torktumlare, manglar, lab/medicinteknik, carrier, IVT,Miele, Dalarna, Borlänge.


Vår kunniga personal hjälper dig hela vägen från det att du tar första kontakten, via projektering installation, till service. Dala Kylmecano AB kan du lita på, då vi är ackrediterade av tillsynsmyndigheten SWEDAC som regelbundet kontrollerar oss.

Vi erbjuder dygnet runt-jour året om !

Vid akuta fel ring vårt journr: 070-334 17 00