Nordic Roofing AB > Besiktning

Besiktning

Nordic Roofing AB utför besiktning av tak. Låt vår lokala takentreprenör titta över dina tak. Du får en utförlig statusrapport med en detaljerad fotodokumentation.


Med detta underlag i din hand har du ett expertutlåtande och kan fatta rätt beslut - hur du skall gå vidare med ditt tak.

Ser vi att någonting behöver åtgärdas – kan vi naturligtvis lämna en kostnadsfri offert på det arbete som vi tycker är nödvändigt.

Läs mer om Besiktning på företagets hemsida

Nordic Roofing AB
Hemsida: www.nordicroofing.se

Nordic Roofing AB

Nordic Roofing AB är en leverantör med försäljning av tätskikt för tak, takisolering, takdukar mm. Vi utför till viss del även takarbeten såsom takunderhåll och takbesiktning.

Vår filosofi är: Tätt i alla led! Det betyder helt enkelt att vi alltid kombinerar det bästa materialet med de kunnigaste hantverkarna och med noggrann uppföljning.

I vår leverantör Esha har vi, efter en gedigen urvalsprocess, hittat en affärspartner med rätt kvalitetsmedvetande. Det gäller inte enbart produkter, forskning och utveckling, utan även avseende miljöperspektivet. Samtliga produkter är framtagna med miljöaspekten i centrum.

Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Asfaltmattor, Besiktning, Mineralullsisolering, Plåttak, Takarbeten, Takbesiktning, Takdukar, Takisolering, Takpapp, Taksäkerhet, Takunderhåll, Tegeltak, Tätskikt, Tätskikt för tak,