Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB > Besiktningar Bromma

Besiktningar Bromma

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB utför besiktning av rökkanaler och eldstäder i Bromma med omnejd


- Täthetsprovning för ny- eller ombyggnad av rökkanaler och eldstäder.

- Råd och anvisning enligt gällande regelverk för uppförande av rökkanaler och eldstäder.

- Undersökningar samt kartläggning av skorstenar samt funktion innan installation av ny eldstad.

- Konsultationsbesiktning på grund av ägarbyte av fastighet.

- Statusbesiktning på grund av markarbete, sprägningsarbeten.

- Takskyddsbesiktning, råd anvisning enligt gällande regelverk.

- Undersökningar med kamera videofilmning för att dokumentera var felaktigheter.

- Vi är utbildade samt innehar behörighetsbevis för utförande av SSR Godkänd Besiktning det innebär funktionsanpassad besiktning av rökkanaler eldstäder.

Läs mer om Besiktningar Bromma på företagets hemsida

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB
Hemsida: www.brommasotarna.com

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB arbetar med OVK-besiktning, ventilationsrengöring, täthetsprovning av ventilationsystem, brandtätning i Stockholm med omnejd.

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB arbetar även med täthetsprovning av byggnader energi, ventilationsåtgärder.