DAB Domiflex AB > Beta 4000 SA

Beta 4000 SA

Beta 4000 SA är ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) från DAB Domiflex AB avsett för vattenisolering av parkeringsdäck, terrasser mm. Används i kombination med gjutasfalt.

Beta 4000 SA är ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) från DAB Domiflex AB avsett för vattenisolering av parkeringsdäck, terrasser mm. Används i kombination med gjutasfalt.

Läs mer om Beta 4000 SA på företagets hemsida

DAB Domiflex AB
Hemsida: www.dab-domiflex.se

DAB Domiflex AB

DAB Domiflex AB en ledande tillverkare inom tätskikt, gjutasfaltbeläggningar och betongreparationer på broar, Parkeringsdäck samt andra betongkonstruktioner. Verksamheten bedrivs via egna avdelningar eller underentreprenörer.

Kärnverksamhet och aktuella marknadsområden är:

• Tätskikt / beläggningsarbeten
• Betongarbeten / renovering, reparation, underhåll
• samt nybyggnad av mindre betongkonstruktioner
• Tillverkning av asfalt / gjutasfalt
• Framtagning och utveckling av tätskiktsprodukter

Kännetecknande för den av DAB Domiflex AB bedrivna verksamheten är rätt kvalitet, god miljömedvetenhet, hög kompetens samt kostnadseffektivitet.