Skanska Sverige AB > Betong

Betong

Vi vänder oss till företag och privatpersoner som vill gjuta i betong. Skanska har 21 betongfabriker i Sverige och en mobil fabrik för större projekt.

Med lokal kompetens och fabriker över hela landet blir både kontakt- och transportvägar snabba och kostnadseffektiva.

Vi erbjuder dig rådgivning samt utvecklar lösningar som passar just ditt projekt. Därefter tillverkar vi och kör ut betongen till dig. Vi har även egna betongpumpar och erbjuder även pumpning av betongen.

Betongtillverkningen sker i våra egna fabriker med övervakning av specialister som kan allt om materialet och byggprocessen.

Några av alla våra produkter är:

* Självkompakterande betong
* Stålfiberarmerad betong
* Uttorkningsbetong
* Fabriksbetong
* Väggbetong
* Golvbetong
* Skumbetong

Skanska är certifierad enligt ISO 14001 som är ett miljöledningssystem som säkerställer vårt miljöarbete.

Läs mer om Betong på företagets hemsida

Skanska Sverige AB
Hemsida: www.skanska.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio hemmamarknader där vi är verksamma.

Här utvecklar, bygger och underhåller vi den fysiska miljön för människor att bo, resa och arbeta i men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. Vi bygger välfärd varje dag och allt vi gör kan du ta på och se.