Swerock AB > Betong

Betong

Swerock är en av Sveriges största betongleverantörer. Vi har betongfabriker på cirka 40 orter - från norr till söder - och genom våra mobila betongfabriker blandar vi på plats.

Våra kunder är såväl företag som privatpersoner och vi ger full service genom hela kedjan, från produktion till leverans. Vår personal har stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet och kan ta fram skräddarsydda lösningar som ger dig den bästa totalekonomin.

Läs mer om Betong på företagets hemsida

Swerock AB
Hemsida: www.swerock.se

Swerock AB

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt av transport- och entreprenadmaskintjänster under vårt varumärke Cliffton.