Sika Sverige AB > Betongprodukter

Betongprodukter

Sika Sverige AB är leverantör av flyttillsatsmedel, vattenreducerare, luftporbildare, acceleratorer och retarders och andra produkter för betongtillverkning och brukstillverkning.


Dessutom finns ett antal produkter för speciella applikationer, t ex krympreducerare, ytretarders, sprutbetong-acceleratorer, stabiliserande tillsatsmedel, skumbetongtillsatser och medel för undervattensgjutning.

Bland brukstillsatser finns fryspunktsnedsättande medel, acceleratorer för snabbindning av bruk eller pasta för tätning av läckage eller liknande, flytmedel i pulverform, vidhäftningsförbättrande medel, tätande tillsatser, cementplast/betonglim, injekteringstillsats och expandertillsats.

För att underlätta gjutningen och förbättra slutresultatet finns dessutom en mängd tillhörande produkter, såsom formsläppmedel, membranhärdare, fiber (polypropylenfiber och stålfiber) och korrosionsskydd.

Läs mer om Betongprodukter på företagets hemsida

Sika Sverige AB
Hemsida: www.sika.se

Sika Sverige AB

Sika Sverige AB är leverantör av produkter för vattentätning, betongrenovering, tätning, betong, fogmassa, lim, limprodukter för bygg, takdukar, betongreparation, fogmassor, bygglim, betonggolv, tätmassa, tätningsband, spackel, fogskum, bruk, lagningsbruk.

Sika grundades 1910 i Schweiz och är idag en världsomspännande koncern inom kemiska specialprodukter för bygg och industrin. Sika är ett företag med stark förankring i Sverige, men med den multinationella koncernens kompetens och styrka. Med mer än 50 års erfarenhet av tätningsprodukter, betongteknik och kemiska specialprodukter för byggindustrin och med fortsatt stora satsningar på forskning och utveckling, kan vi hitta lösningar på de flesta problem.

Kontakta Sika Sverige AB eller besök hemsidan om ni söker en leverantör av, eller för att få mer information om företagets produkter för bland annat acceleratorer, betong, betongrenovering, betongreparation, betongtillsatsmedel, bygglim, cementbaserade golv, cementinjektering, dammbindare, flyttillsatsmedel, fogria industrigolv, fogmassa, fogpistoler, formsläppmedel, frostskyddsmedel, fuktisolering, golvbeläggningar, golvfärger, hellimning av trägolv, industrigolv, injekteringsslangar, impregnering, karbonatiseringindikator, keminjektering, kolfiberband, korrosionsskydd, lim, limning av parkettgolv, limprodukter, luftporbildare, memebranhärdare, pigment för färgning av bruk och betong, polypropylenfiber, radontätning, reparationsbruk, retarders, sprutbetongtillsatsmedel, stabilisatorer, stålfiber, takdukar, tunnputs, tätningsband, undergjutning, undervattensgjutning, vattentätning, vidhäftare, ytlacker, ytskydd för betong.