INBEGO AB > Betongrenovering

Betongrenovering

INBEGO AB utför betongrenovering. EU Plast har den erfarenhet och kunskap som krävs för att säkerställa att betongrenoveringen utförs på ett korrekt vis


Betongrenoveringen görs med hänsyn till förutsättningarna samt med tanke på förväntade belastningar.

INBEGO AB har den erfarenhet och kunskap som krävs för att säkerställa att betongrenoveringen och eventuell efterföljande beläggning eller målning utförs på ett korrekt vis med hänsyn till funktion, ekonomi och miljö.

Läs mer om Betongrenovering på företagets hemsida

INBEGO AB
Hemsida: www.inbego.se

INBEGO AB

INBEGO AB har sedan starten 1987 utvecklats till ett av Skandinaviens ledande entreprenadföretag inom området betongrenovering av p-garage m fl och fogfria golvlösningar för såväl industrin som till det publika rummet.

Företaget har specialiserat sig på fogfria golvlösningar och smarta och långsiktiga lösningar på vanliga men svåra problem inom industrin, fastighet, p-garage med mera. Vi har även kompetens inom betongrenovering, vattenskydd och betongförstärkning.

Företagets långsiktiga strategi skapar även långsiktiga kundrelationer där nöjd kund är ett honnörsbegrepp. Företagets investeringar i de effektivaste maskinerna för det så viktiga underarbetet i kombination med välutbildad personal, skapar de förutsättningar som krävs för att möta kundens krav på effektivitet, slutresultat och kostnadsbild.

Med vår specialkompetens inom betongrenovering är vi en trygg partner när ni är i behov av en ansvarstagande och komplett entreprenör.

Naturligtvis är vi såväl kvalitets- som miljöcertifierade enligt ISO 9000 respektive 14000 samt arbetsmiljöcertifierade enligt 18001.