Morneon Fasad AB > Betongreparation

Betongreparation

Morneon är en totalentreprenör som utför betongrenovering och betongreparation

Betongreparationer är ett helhetsbegrepp som innefattar bl.a. bilning, betongsprutning och ytskyddsbehandling. Det finns många olika lösningar och förslag på betongrenovering av anläggningar och byggnader men den slutliga lösningen beror på den specifika skadebilden och konstruktionen. Morneon utför betongrenovering främst på fastigheter t.ex. inom ”Miljonprogrammet” och i parkeringshus. Morneon har mer än 40 års kunskap inom detta område. Vi har testat det mesta i leverantörernas sortiment och vet vad som passar bäst i ett projekt.

Läs mer om Betongreparation på företagets hemsida

Morneon Fasad AB
Hemsida: www.morneonfasad.se

Morneon Fasad AB

Morneon Fasad AB är en totalentreprenör som renoverar klimatskalet av flerfamiljsbostadshus. Med egen personal renoverar vi fasader så som tegelfasader, putsade fasader och balkonger mm typiskt ingår även takomläggningar, fönsterbyte alternativt fönsterrenoveringar också i våra projekt. Morneon Fasad AB har oförändrat organisationsnummer sedan 1972. Morneon Fasad AB har: Yrkeskunnande – lång branscherfarenhet. Gedigen materialkännedom – välutvecklat samarbete med marknadens ledande materialleverantörer. Flexibilitet – brett produktutbud och kunnig personal. Korta och snabba beslutsvägar – platt organisation. Engagemang – företagets ägare deltar aktivt i verksamheten.