Nordisol Akustik Stockholm AB > BF-Panel

BF-Panel

Nordisol Akustik i Stockholm AB monterar takpanel och väggpanel i trä från Gustafs. Den s k BF-panelen är en trägipsskiva; en kombination av en gipsskiva och en spånplatta av trä.


Vi monterar takpanel och väggpanel i trä från Gustafs. Den s k BF-panelen är en trägipsskiva; en kombination av en gipsskiva och en spånplatta av trä. Gipsskivans goda egenskaper vad gäller akustik, brandmotstånd och stabilitet förenas med träspånskivans styrka vad gäller bearbetning. Jämfört med vanliga träskivor ger trägipsskivan bättre stabilitet vid fukt och temperaturförändringar.

Trägipsskivan förses med en massiv kantlist innan den slutligen överfaneras. Inget skivmaterial syns och intrycket blir en massiv träskiva. BF-panelen är en robust konstruktion. Faneret får bra fäste med förankring i kanten.

Gustafs BF-panel ger inomhusmiljöer en tidlöst estetisk trädesign. Den skänker hörsalar, presentationsrum, flygplatser och andra offentliga miljöer en exklusiv prägel som står sig år efter år. Enbart äkta trä används i Gustafs paneler, vilket ger stilfulla och högkvalitativa miljöer.

Träpanel i tak och vägg används för att skapa både en estetisk dimension och rätt akustik. Gustafs paneler ger möjlighet att påverka och reglera akustiken såväl i slitsat som perforerat utförande och i kombination med akustikfilt och mineralull.

Läs mer om BF-Panel på företagets hemsida

Nordisol Akustik Stockholm AB
Hemsida: www.nordisolakustik.se

Nordisol Akustik Stockholm AB

Nordisol Akustik i Stockholm utför arbeten med bl a akustiktak, undertak, innertak, ekofria rum och väggpaneler sk BF-paneler. Inredningar baserade på systemväggar och industriakustik är exempel på andra områden där vi också har lång erfarenhet. Och vill du göra jobbet själv så kan du köpa materialet hos oss.

Eftersom vi inte är knutna till någon speciell leverantör är vi dessutom fria att välja de lösningar och det material som passar bäst för varje tillfälle. Vare sig vi monterar, eller du.
Vilket du än väljer är vår strävan att erbjuda dig en lösning som är både professionellt kreativ och kostnadseffektiv.

Takpaneler, Systemväggar,