Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB > Big Float

Big Float

Big Float från Ahås Vassröjning och Sjögrävning AB används till muddring men även till arbeten som byggnation och underhåll av vattenkanaler och formning av landskap.

Läs mer om Big Float på företagets hemsida

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB
Hemsida: www.ahas.se

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB

AHÅS arbetar med vassröjning, muddring, bryggor, pålning och dykdalber. Vårt senaste tillskott i raden av tjänster är Big Float.

Vår kundkrets består bland annat av Karlstad kommun, Kristinehamn kommun, Grums kommun, Motala kommun, Lidköping kommun, Oskarhman kommun, Melleruds kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Örebro, Skanska, NCC, Banverket, Bohuslän museum, Värmlands museum, ornitologiska föreningar, fiskvårdsföreningar, privatpersoner och företag .

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!