GMV Sweden AB > Bilhissar

Bilhissar

GMV Sweden AB är leverantör av bilhissar. Bilhiss VL (Vehicle Lift) är speciellt konstruerad för transport av fordon i parkeringshus eller bostadshus.


Vid begränsade utrymmen kan det vara svårt att anordna en körramp, vilket gör bilhissen till en praktisk och kostnadseffektiv lösning.

Läs mer om Bilhissar på företagets hemsida

GMV Sweden AB
Hemsida: www.gmv.se

GMV Sweden AB

GMV är en stor leverantör av hissar och en av världens ledande hisstillverkare och levererar hydraulhissar, linhissar, personhissar och hisskomponenter till hissbranschen.

GMV-koncernen är världsledande på marknaden tack vare mycket bra service och hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller.

GMV Sweden AB bildades 1993 som ett dotterbolag till italienska GMV Martini. Företaget tillverkar hydraulhisskomponenter och finns representerat i ett flertal länder. GMV Sweden har sedan 1997 ett helägt dotterbolag i Polen.

De direkta marknadsområdena är de nordiska länderna, Baltikum och Polen, men också England och Australien ingår. Komponenter som inte tillverkas inom GMV Sweden köps inom gruppen eller externt och levereras till hissföretag inom marknadsområdet.

Bilhissar, Fordonshissar, Hissar, Hisskomponenter, Hisssystem, Hisstillverkare, Hydraulhissar, Lasthissar, Linhissar, Personhissar, Varuhissar, Plattformshissar