Abetong AB > Biogasbyggprodukter

Biogasbyggprodukter

Abetong är leverantör av biogasbyggprodukter och har ett komplett sortiment, från enkla standardprodukter till gastäta rötkammare.


Med 15 års erfarenhet från byggnation av rötkammare är Abetong en trygg leverantör.

Biogasproduktion genom våtrötning finns i många olika affärsmodeller beroende på råvarutillgång och avsättning. De flesta projekt har stora olikheter vad gäller förutsättningar och därmed också specifika behov av lösningar. Abetongs standardiserade elementsystem kan enkelt anpassas till dina förutsättningar och reducerar byggkostnaden.

Abetong levererar allt inom biogasanläggningens byggnadsdel: rötkammare, mottagningstankar, bufferttankar, teknikhus, rötresttankar, planlager och biofilter.

Läs mer om Biogasbyggprodukter på företagets hemsida

Abetong AB
Hemsida: www.abetong.se

Abetong AB

Abetong är en tillverkare och leverantör av betongelement av prefabricerad betong såsom t ex väggelement i betong, betongstommar, prefab betong,och fasadelement i betong. Abetong har under decennier byggt upp en bred erfarenhet och utvecklat spetskompetens inom prefabricerade betongprodukter. Idag är vi ett av landets ledande företag. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment, anläggning, hus och lantbruk. Huvudkontoret finns i Växjö. Produktion och försäljning finns på 14 orter över hela Sverige.

Inom Anläggningsdivisionen bedriver vi dessutom en omfattande internationell licensverksamhet avseende behållar- och spårteknik och vår teknologi används nu i ett 30-tal länder i nästan samtliga världsdelar. Vi omsätter cirka 930 MSEK och vi är drygt 500 anställda i Sverige.