Bekaert > Bitufor® / Meshtrack®

Bitufor® / Meshtrack®

Mesh Track® / Bitufor® är ett enkelt, snabbt och effektivt system för asfaltsarmering, vägarmering och gräsarmering från Bekaert Svenska AB som ger god beständighet över livslängden.


Mesh Track® / Bitufor® består av ett flexibelt stålnät som tillsammans med sin omgivning ger fungerande lösningar för en rad olika användningsområden. Initialt var produkten avsedd för vägunderbyggnader, vägförbättringar, vägrenoveringar men har även kommit att anändas inom bergsäkring samt vid bergförstärkningsåtgärder. Lantbrukare och skogsbolag använder även produkten för att förbättra farbarhet och uppställning på mark med varierande bärighet.

Läs mer om Bitufor® / Meshtrack® på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!