A analys AB > Blyfärg

Blyfärg

Vårat analysområde sträcker sig från svavel till uran.

Bly (Pb) är en tungmetall som vid exponering ger symtom som bl.a. huvudvärk, irritation och kräkning, för att i ett längre perspektiv ge försämrad minnesfunktion, förlängd reaktionstid samt skador på nervsystemet och fortplantningsförmågan.

I färger kan bly ingå, antingen som färgpigment eller som rötskydd. Bly är en beståndsdel i blymönja som fortfarande används som rostskyddsmedel.

När det inte finns något utrymme för fel, välj branschstandarden för inspektion av blyfärg

Som Arbetsmiljöverket-utfärdat för Renovering, Reparation och Målning. Arbetsmiljöverket har ökat allmänhetens medvetenhet om behovet av blyfärgtestning. Blyförgiftning är en välkänt hälsorisk för barn, men blyexponering kan orsaka allvarliga problem för vuxna, inklusive högt blodtryck och demens. Arbetare som är involverade i rivnings-, renoverings- eller reparationsprojekt är särskilt exponerade risker finns också att man får i sig partiklar via smuts som fastnat på kläderna, via mat samt via inandning av damm som är förorenat med bly eller andra toxiner som metaller.

Blyfärg är dock inte den enda blykällan

Bly återfinns exempelvis som stabilisator i plaster, till exempel i PVC-baserade mattor och tapeter, i fogmassor, kablar, leksaker, möbler, keramik, glasyr, stålkonstruktioner som färgämne i till exempel äldre avloppsrör av plast m.m.

Problemet med bly uppstår då färgen ska brännas eller slipas bort. Det bildas då små partiklar som man kan andas in och som sedan förs vidare till blodomloppet.

Innan arbetet påbörjas är det byggherrens ansvar att ta reda på om det finns skadliga och hälsofarliga ämnen, som till exempel bly i färg eller andra material. För att få veta det ska prover skickas iväg på analys. Om byggherren inte gör det blir det arbetsgivarens ansvar.

För att få veta om en färg innehåller bly analyserar man färgflagor från den målade ytan. Om blyhalten i färgen är över 1 viktprocent måste man följa föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly AFS 2014:23 med dess ändringar.

Våra analyser uppfyller de strikta kraven för blyfärgstestning.

Inga otillräckliga avläsningar
Ingen substratkorrigering
Inga falska positiva / falska negativa avläsningar.

Pb i färg normal 400 kr / prov
Pb i färg express 1000 kr / prov

Läs mer om Blyfärg på företagets hemsida

A analys AB
Hemsida: www.aanalys.se

A analys AB

Vi på Aanalys testar alla olika material för asbest och har flera priser som passar de flesta företag och privatpersoner. Material där man kan hitta asbest användes t.ex. som:Värmeisolering (t.ex. rörisolering), brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönsterbänkar, i ventilationsanläggningar och mycket mer. Då asbest kan vara farligt på flera nivåer är det alltid bra att analysera materialet om man misstänker att de kan finnas asbest i det. Vi testar flera olika typer av material och finns mitt i Stockholm på Nynäsvägen. Kom förbi med ert prov så analyserar vi det.