Flexator AB > Bodar

Bodar

Arbets- och byggbodarna är en vanlig syn på arbetsplatser och andra nyetableringar där människor är i behov av bra faciliteter.


Bodarna levereras enligt den standard du önskar. De kan stå enskilt, staplas, dockas och användas till allt från småprojekt till stora komplex med ett obegränsat antal användare. Bodarna finns i olika utföranden, som kontor, matsal, konferensrum och omklädningsrum vilka kan kombineras efter egna behov för att skapa en komplett flyttbar arbetsplats.

Läs mer om Bodar på företagets hemsida

Flexator AB
Hemsida: www.flexator.se

Flexator AB

Flexator AB marknadsledande tillverkare av arbetsbodar, byggbodar, flyttbara byggnader, modulbyggda verksamhetslokaler, modullokaler för tidsbegränsad användning för skolor, förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende är en del av produktutbudet.

En fungerande vardag ligger oss svenskar varmt om hjärtat. Ända sedan funktionalismen nådde vårt land när farfar var ung har vi omfamnat praktiska lösningar av alla de slag. Vi har lärt oss bygga så att ytan räcker precis lagom för att täcka allas behov av umgänge, kreativitet och trivsel.

Flexator har varit en del av den utvecklingen ända sedan 1950-talet. I vår fabrik bygger vi enligt tekniker som vi har snickrat på i åratal. Och dagens modulbyggande förenar funktion och form med ett vettigt pris, bättre än någonsin.

Att bygga kostar pengar, det är ofrånkomligt. Men om du vet hur ditt behov ser ut, till exempel en förskola med tre avdelningar, har du mycket att vinna på att kontakta oss först. Våra färdiga koncept sparar många konsulttimmar, särskilt i planeringsskedet. Pengar som kan göra mer nytta vid byggnationen än på ett papper.

Modultekniken frigör också stora mängder av vårt samhälles andra stora bristvara: tid. Vid en normal platsbyggnation måste allt ske i en viss ordning – och det drar gärna ut på tiden. Så fungerar det inte när vi är med. Eftersom nästan hela byggnaden färdigställs i fabriken kan mark- och grundarbete ske parallellt på byggplatsen. Och då går det undan. Tiden från beslut till färdig byggnad kan vara så kort som sex månader.

Arbetsbodar, baracker, bodar, byggbodar, flyttbara byggnader, manskapsbodar, modulbyggda verksamhetslokaler, modulbyggnader, modulhus, modullokaler för tidsbegränsad användning, paviljonger, skolmoduler, volymbyggnader, volymhus,