Pålplintar i Sverige AB > Borrning

Borrning

Pålplintar i Sverige AB utför borrning av alla slags stag och pålar samt berlinerspont.

Borrning utföres då man önskar uppta draglaster alternativt drag- & trycklaster. Vid mycket besvärliga markförhållanden kan borrade pålar vara ett bra alternativ till slagna pålar. Vi borrar bl.a. Titanstag, stålkärnepålar och borrade rörpålar, t.ex. RD eller kromrören L80 Cr.

Läs mer om Borrning på företagets hemsida

Pålplintar i Sverige AB
Hemsida: www.palplintar.se

Pålplintar i Sverige AB

Pålplintar Sverige AB utför pålningsentreprenad och är leverantör med försäljning av betong, betongpålar, stålpålar, betongpålning,villapålning, grundläggningsborrning, pålning, spontning,slagna pålar , smide, borrning och grundläggning på alla underlag och i både små och stora projekt.

Vår moderna och breda maskinpark, våra kunniga maskinoperatörer och vår förmåga att kunna göra maskinanpassningar för speciella uppdrag gör att vi kan hjälpa dig – var eller vad du än vill bygga