Moelven Byggmodul AB > Bostäder

Bostäder

För att på lång sikt klara det växande behovet av bostäder krävs ett ökat mått av industriellt byggande. Modulbyggnation har utvecklats till en byggnadsteknik med alla möjligheter sett till storlek och alla möjligheter sett till storlek och arkitektur.


Moelvens konstruktörer utvecklar tillsammans med arkitekter, byggherrar och slutkund kreativa lösningar för de flesta typer av boende. Här finns rader av exempel på allt från stora områden med arkitektritade småhus till hyreshus på upp till fyra våningar. Begränsningarna är få. Modultekniken tillåter idag konstruktioner med former där fantasin kan spela fritt. Inledande idéskisser har ofta sitt ursprung i någon av våra konceptlösningar. En väl prövad utgångspunkt leder oss den genaste och billigaste vägen fram till färdig produktion.

Läs mer om Bostäder på företagets hemsida

Moelven Byggmodul AB

Moelven Byggmodul AB arbetar med tillverkning och försäljning av byggbodar och modulbyggnader. Byggbodar typ Kilsboden.
Modulbyggnader till bostäder, skolor, förskolor kontor m.m.