AB Strängbetong > Bostäder

Bostäder

Strängbetongs koncept för bostäder av betong har utvecklats för en rationell och kort byggplatsproduktion.

Dessutom ingår lösningar för angränsade delsystem som installationer och stomkomplettering. Klimatskalet av betong ger låg energianvändning och är en säker konstruktion mot fukt och mögel. Och boendemiljön blir sund och tilltalande.

Rationellt & genomtänkt
Genom att Strängbetong levererar ett tätt hus med en snabb metod, kan arbeten med installationer och fuktkänsliga material fullföljas på ett säkert och bekvämt sätt i uppvärmda och väderskyddade utrymmen. Utan risk för fukt, mögel och sjuka hus. I vårt bostadskoncept finns genomtänkta och rationella lösningar för yttertak, fönster och installationer som el, VA och ventilation, om du så önskar med prefabricerade våtrum.

Energisnålt & fuktsäkert
Klimatskalet av betong medför mycket god täthet. Värmeisoleringen har utvecklats mot närmast försumbara köldbryggor, vilket gör den effektiv också vid fönsterinfästningar och balkonger. Därtill kommer den tunga stommens värmelagrande effekter som också bidrar till god rumskomfort. Det skapar förutsättningar för en energianvändning långt under dagens normkrav. Betong möglar inte och den tillåter en ångdiffusion som skapar stor säkerhet mot fuktskador.

Läs mer om Bostäder på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.