Abetong AB > Bostäder

Bostäder

Abetong är tillverkare av prefabricerad betong för bostäder. När du använder prefabricerad betong tillsammans med Abetong får du en modern byggmetod med oanade möjligheter till variation.


När man bygger bostäder ställs det stora krav på effektiva och därmed ekonomiska lösningar med hög kvalitet.

Ju tidigare vi på Abetong kommer in i projektet desto större möjligheter har vi att tillsammans med dig skapa det mest effektiva och totalekonomiska stomsystemet. Vi erbjuder flera flexibla sätt att bygga stommar.

Abetongs Preconformsystem är stomsystemet där vi konstruerar, tillverkar och transporterar projektanpassade komponenter som du sedan monterar med egen personal. Plattbärlag, skalväggar och fasadytterväggar kompletteras med massiva väggelement, balkongplattor, pelare, balkar, hissgropar och hisstoppar.

Samtliga komponenter är anpassade till aktuellt projekt med hög måttnoggrannhet. Detta gäller allt från håltagningar till ingjutning av elinstallationer av olika slag.

Betongelementen levereras till byggarbetsplatsen färdiga för montage. Innan leverans sker har vi levererat kompletta montageritningar med erforderliga detaljskisser samt armeringsspecifikationer för den platsmonterade kompletteringsarmeringen. Vi erbjuder även din personal montageutbildning och bistår också med montagesupport under monteringsfasen.

Läs mer om Bostäder på företagets hemsida

Abetong AB
Hemsida: www.abetong.se

Abetong AB

Abetong är en tillverkare och leverantör av betongelement av prefabricerad betong såsom t ex väggelement i betong, betongstommar, prefab betong,och fasadelement i betong. Abetong har under decennier byggt upp en bred erfarenhet och utvecklat spetskompetens inom prefabricerade betongprodukter. Idag är vi ett av landets ledande företag. Verksamheten är indelad i tre marknadssegment, anläggning, hus och lantbruk. Huvudkontoret finns i Växjö. Produktion och försäljning finns på 14 orter över hela Sverige.

Inom Anläggningsdivisionen bedriver vi dessutom en omfattande internationell licensverksamhet avseende behållar- och spårteknik och vår teknologi används nu i ett 30-tal länder i nästan samtliga världsdelar. Vi omsätter cirka 930 MSEK och vi är drygt 500 anställda i Sverige.