PEAB Sverige AB > Bostäder

Bostäder

Peab är en av Nordens största bostadsutvecklare. Vi utvecklar och producerar flera tusentals trivsamma bostäder varje år, både egenutvecklade och på entreprenad.

Peabs kompetens ligger i att förstå hur och var människor vill leva och bo. Vår styrka är också att vi kontrollerar och kan hela processen - från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt - Peab.

I alla våra bostäder använder vi bra material och beprövade metoder. Att vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi som en självklarhet.

Läs mer om Bostäder på företagets hemsida

PEAB Sverige AB
Hemsida: www.peab.se

PEAB Sverige AB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.