NCC Building Sweden > Bostäder

Bostäder

På NCC vill vi göra det enkelt och tryggt för dig att gå från tanke till inflyttningsklara bostäder.

Varje bostadsprojekt har sina unika förutsättningar. Därför kan ditt samarbete med oss se olika ut.

Varje lägenhet, radhus och bostad ska bli ett omtyckt hem att trivas i under många år. Det gäller oavsett om du behöver små lägenheter med snabb inflyttning, ska förverkliga en husvision eller vill utveckla bostäder i samverkan med oss.

Läs mer om Bostäder på företagets hemsida

NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.