Ra Golv AB > Bostadsgolv

Bostadsgolv

Bostadsgolv från RA Golv AB är stegljudsdämpande, estetika och fogfria.

Läs mer om Bostadsgolv på företagets hemsida

Ra Golv AB
Hemsida: www.ragolv.se

Ra Golv AB

RA Golv AB utför entreprenad inom butiksgolv, industrigolv, offentlig miljö golv, fogfria golv, betonggolv, betongreparationer och golvavjämning mm.

RA Golv AB startade 1967 i Halmstad och är idag en ledande entreprenör för fogfria beläggningar. Inriktning är att installera och underhålla kundanpassade lösningar byggt på noggrann behovsanalys av bruks- och funktionsegenskapskrav. RA Golv AB är ISO 14001 certifierade