Scf Betongelement AB > Bostadsprogram

Bostadsprogram

I början av 1970-talet utvecklade vi ett system för uppförande av flerbostadshus med betongelement.

Hittills har mer än 2.500 lägenheter
byggts efter denna modell.

Under andra hälften av 1980-talet vidareutvecklades systemet.
De uppförda husen har fungerat
mycket väl och uppskattas särskilt
för den korta byggtiden, de låga underhållskostnaderna,
värmeekonomin och ljudtätheten.

För mer information och ritningar av våra flerbostadshus Stadsvilla, Muraren, Herrgården, Plåtslagaren och Målaren, följ länken nedan till SCF Betongelement ABs produktbas.
ladda hem broschyrerna.

Läs mer om Bostadsprogram på företagets hemsida

Scf Betongelement AB
Hemsida: www.scfbetong.se

Scf Betongelement AB

SCF Betongelement AB är ett av de ledande betongelementföretagen i Sverige. Vi har resurser för ett totalåtagande. Vi projekterar, tillverkar och monterar betongkonstruktioner av hög kvalitet för alla slags byggnader.